4 metoder for å forenkle overgangen til digital lyd

 

Overgangen til digitalt legger nye enheter inn i bedriftsnettverket, og ansvaret til IT-avdelingene følger med.

 

 

Når det gjelder lyd er det for en stor del brukerne som skyver på endringene. Skybaserte videokonferanser har blitt en uunnværlig måte å samarbeide med ikke-lokale kollegaer på. Det som tidligere var en analog teknologi som var avhengig av AV-spesialister har blitt en digital teknologi basert på IT.

Forståelig nok er IT-arbeidere usikre på å støtte noe de ikke forstår fullt ut, og mange nøler med å flytte bedriftens lydfunksjoner over til nettverket sitt. Kunderelasjonene, veksten og andre livsviktige aspekter av forretningsdriften til selskapet er avhengig av pålitelig møteteknologi, og derfor bør IT-ledere overveie denne overgangen nøye.

Det er også klokt å vurdere risikoen ved å ikke ta den. Uten klare standarder eller tilsyn kan møteromsteknologien utvikle seg til en skyggeinfrastruktur.

Heldigvis trenger du ikke å finne opp en ny måte å håndtere digital lyd på. Som verdensledende i lydteknologi har Shure identifisert fire metoder som vil hjelpe IT-ledere med å utvikle en pålitelig og sikker lydinfrastruktur i bedriften:

  1. Legg lyd i nettverket fordi det er enklere
  2. Isoler lydnettverket fordi det er sikrere
  3. Ta med AV-ekspertisen i IT-operasjonene fordi det er mer strukturert
  4. Utvikle globale møteromsstandarder fordi det er mer pålitelig og forutsigbart

 

METODE NR. 1: NETTVERKSLYD FORDI DET ER ENKLERE

Den viktigste fordelen med å legge lyd i bedriftens nettverk er at det er enklere. Hvis du synes lyd er mystisk og komplekst, har du delvis rett, men bare når det gjelder analogt miljø. Lyd som sendes gjennom analoge kabler er utsatt for signalproblemer som frekvensbetinget fading, spenningsfall over lange kabler og miljøfaktorer som elektromagnetiske forstyrrelser. Digitale signaler beholder derimot integriteten sin over lange avstander.

I nettverket erstattes kabelvaser og analog ruting med forenklet, sentralstyrt ruting over Ethernet slik at IT kan overvåke hele det globale lydnettverket fra ett og samme styringsgrensesnitt. Feilsøking kan vanligvis gjøres fjernstyrt og problemer identifiseres raskt. Og fordi de fleste lydenhetene kan få den strømmen de trenger gjennom Ethernet, faller mye av kabelbehovet bort.

 

METODE NR. 2: ISOLER FORDI DET ER SIKRERE

Når det gjelder sikkerhetaspektet er det best å behandle lyd som alle andre IoT-tjenester: ikke stol på den uten videre. Bygg sikkerheten rundt lyden i stedet slik at alle møterommene kan snakke med hverandre uten at det går ut over sikkerheten til de konfidensielle diskusjonene. Shure anbefaler å legge lyd på et isolert nettverk for best mulig sikkerhet.


METODE NR. 3: SETT OPP ET AV/IT-TEAM FOR BEDRE LYDKVALITET

IT-folk er eksperter på samhandling og sikkerhet, men er ikke så godt inne i de beste framgangsmåtene for å sikre lydkvaliteten. Klar lyd på møtet kommer ikke av seg selv. Teknologien kan ikke kompensere for lyd som ikke er krystallklar fra kilden. Konsistent kvalitet krever reell lydekspertise.

Men IT-ledere er klar over at hvis to grupper – AV og IT – deler ansvaret for samme infrastruktur, kan alt skje. Når det oppstår problemer, blir det lett til at den ene gruppa legger skylda på den andre, og da kan alt fort gå i stå.

Den beste måten å sikre konsistent lydkvalitet på er å utfylle IT-ekspertisen med tilstrekkelig AV-ekspertise til å utforme og støtte en nettverksinfrastruktur. Disse AV-ekspertene rapporterer til IT slik at IT beholder kontrollen over resultatene, dermed unngår bedriften din krigen mellom to avdelinger som prøver å drifte den samme infrastrukturen.

Når de utvikler et AV/IT-hybridteam, bør IT-lederne trekke klare grenser mellom ansvarsområdene til de teammedlemmene som utformer og støtter hvert av leddene i den digitale kjeden. Å bygge et hybridteam innebærer å bygge tillit mellom medlemmene og ta den tida som trengs til å utvikle en ny prosess for å behandle lyd i bedriften.


METODE NR. 4: STANDARDISERTE MØTEROM

De populære skybaserte videokonferanseplattformene er brukervennlige, og brukerne har derfor begynt å forvente en problemfri og uanstrengt opplevelse i møterommet. Dessuten ønsker brukerne av møterommet den samme teknologiopplevelsen globalt slik at et møte f.eks.

i London, England, gir den samme opplevelsen som et møte i London, Ontario. Møtene blir mer produktive når arrangørene ikke trenger å lære et nytt system for hvert møte.

Standardiserte møterom er nøkkelen til forenkling og en konsistent opplevelse fra sted til sted. Tradisjonelt har hvert møterom vært en spesialtilpasset installasjon støttet av lokale AV-eksperter og utformet og installert med hjelp fra eksterne AV-integratorer. I et digitalt lydmiljø kan arrangørene selv utforme, installere, lansere og støtte de fleste møteromsinstallasjoner med hjelp fra ekspertisen i sitt eget AV/IT hybridteam. Fordi nettverkslyd gjør alt enklere, vil behovet for eksterne systemintegratorer begrense seg til store og komplekse installasjoner.

Det bør utvikles standarder rundt de fleste vanlige typer av møter, presentasjoner eller opplæringer som er felles for bedriften din. Dette mønsteret vil være forskjellig for forskjellige bedrifter. Men det følgende eksempelet kan være veiledende:

  • Grupperom: Rom med plass til omtrent én til åtte personer beregnet for uformelle møter og samlinger.
  • Konferanserom: Rom med plass til omtrent seks til tolv personer som sitter rundt et konferansebord.
  • Presentasjons-/opplæringsrom: Større rom med en foreleser og mange deltakere.

Gjør møterommet problemfrittOvergangen fra analog til digital lyd gir bedriftene muligheter til å tenke nytt når det gjelder møteromsteknologi, til å forenkle hele AV-infrastrukturen og gjøre møtene mer produktive og AV-miljøet sikrere.

Lyd fungerer akkurat som alle andre aspekter av den digitale overgangen i bedriftsnettverket. Det er ingen grunn til å vente. Hele næringslivet går digitalt i dag. Å vente med å gjennomføre overgangen til digital nettverkslyd er det samme som å vente med å gjøre alle møterom problemfrie.

 

SHURE GJØR LYD ENKELT

Ved å bruke Dante Controller, som finner lydenheter i nettverket automatisk, og Dante-protokollen for lyd over IP til å håndtere lydsignaler gjennom hele nettverket, forenkler Shure lydhåndteringen i nettverk på en revolusjonerende måte. Med Dante er det bare å plugge enheten inn i en Ethernet-port. Alle lydenheter vises i Dante Controller og kan rutes med en gang. Dante Controller tar seg også av overvåkingsparametere i nettverket som latency, klokkestatus, pakkefeil og oppløsning.

Med de tradisjonelle løsningene blir det mye gjettverk når nye rom og nye systemer skal konfigureres. Shure konferanseløsninger er bruksklare, optimaliserte for møter og strømlinjeformer prosessen med å installere, konfigurere og lansere nye rom. Installeringen er nesten smertefri og krever bare et minimum av konfigurering fra installeringsteamet.

Back to top