Slik får du god lyd i møterommet

 

Lydkvaliteten i møterom bør være en av de viktigste prioriteringene for bedrifter når de designer moderne arbeidsplasser.

 

 

Tydelig kommunikasjon er nøkkelen til suksess for ethvert selskap, uansett om det gjelder kommunikasjon mellom de ansatte eller med samarbeidspartnere. Det blir mer og mer vanlige at ansatte jobber hjemmefra over hele verden eller har hjemmekontor. Som følge av dette har behovet for effektive, brukervennlig møterom økt betraktelig. Nå er det viktig å legge til rette for god lyd når rommet skal designes, slik at kommunikasjonen blir sømløs. Prioritering av gode løsninger for optimalisering av lyd, kan være avgjørende for bedriftens fremtidige suksess

 

Derfor er det viktig med god lyd i møter

Profesjonelle og fagpersoner har høye forventninger til lydkvaliteten i konferanse- og møterom. Ansatte har også en lav toleranse for dårlig lydkvalitet på kontoret. Dette kommer av at vi har blitt vant til effektive teknologiske løsninger på hjemmebanen, og derfor blir toleransen for dårlige løsninger ekstra lav på kontoret. Hvis det ikke blir tatt høyde for god lyd i utviklingsplanene av et møterom, vil dette føre til høye kostnader på lang sikt.

Slik kan dårlig lyd i møterom påvirke bedriften din:

  • Uprofesjonelt rykte: En dårlig lydopplevelse gjennom et kundemøte, kan ha en negativ innvirkning på hvilket inntrykk eksterne leverandører og samarbeidspartnere får av bedriften.
  • Misnøye hos ansatte: Personalets moral kan bli påvirket av dårlige interne løsninger vedrørende lyd i konferanse- og møterom.
  • Bortkastet budsjett: Ettermontering av lydløsninger vil gå hardt utover budsjettet. Dette er fordi oppgradering av individuelle rom kan være både tidkrevende og kostbart.

For å unngå dette, har vi satt sammen en oversikt over hva du må vurdere når du skal designe det perfekte lydmiljøet for møterommet ditt. Disse rådene skal bidra til å unngå ekstra kostnader i forbindelse med ettermontering, samt sikre at lydkvaliteten spiller positivt inn på ryktet og omdømmet til bedriften din.

 

Lyd bør være en prioritet fra starten av designprosessen

Det er viktig å vektlegge lydkvalitet i de aller første stadiene av et møteroms design eller byggeprosjekt. Feilsøking av lydproblemer og implementering av reparasjoner kan gjøres i slutten av byggeprosessen, men det vil alltid være mer kostnadseffektivt å kartlegge behovene i starten slik at det ikke må fikses på til slutt. Sørg for at prosjektgruppen er orientert og åpen for samarbeid med lydeksperter fra starten, slik får du best resultat og sparer mest.

 

Ansett en aksustikkeskpert

Ansett en akustikkekspert og involver dem i prosjektgruppens planer fra starten av. Sørg for at eksperten jobber tett med arkitekten, interiørdesignere og bygningsservice-konsulenter om planleggingen av møterommet.

 

Ta høyde for bakgrunnsstøy fra klimaanlegg og varmepumper

Sørg for at det blir tatt høyde for bakgrunnstøy som varme-, ventilasjons- og klimannlegg under byggeprossesen. Din akustiske konsulent bør bli orientert om hvordan dere tenker å jobbe rundt denne bakgrunnstøyen tidlig i prosessen.

Det er også viktig å tenke på at mange VVs-enheter nå fokuserer på å redusere energiforbruket. Derfor vil enhetene jobbe mindre når det mindre mennesker i møterommet, hvilket også vil redusere støynivået. Dette kan føre til en betydelig variasjon av støynivå, avhengig av hvordan møterommet brukes.

 

Gjør møterommene dine så inkluderende som mulig

Møterom må være komfortable for alle brukere. Selv om noen bruker kanskje foretrekker at akustikken er mer living, vil andre brukere ha problemer med å forstå tale i et slikt møterom – særlig hvis det også eksisterer et høyt nivå av bakgrunnsstøy.

Mens møterommet blir designet må effektene av manglende akustisk vurderes. Noen kan kan det være ubehagelig å bruke rom med for mange lydabosrberende overflater i lengre perioder.

 

Følg RIBA-arbeidsplanen

De fleste prosjekter holder seg til RIBAs arbeidsplan, en definitiv modell for bygg-, design- og byggeprosessen.

Det er imidlertid viktig for prosjektgruppen å holde seg oppdatert på dette og følge denne designprosessen der det er mulig. En nåværende trend blant noen utviklere er at visse stadier ignoreres eller kombineres i et forsøk på å spare penger eller bli raskere ferdig med byggeprosessen. Dette kan føre til problemer med lyddesignet senere, så det er best å følge disse trinnene så nøye som mulig.

 

Tenk på materialene brukt i møterommet

De nåværende trender for romdesign inkluderer eksponert soffit, hvilket kan gjøre det utfordrende å få romakustikken rett grunnet manglende lydabsorpsjon.

Bruk av glass kan også skape en rekke problemer på arbeidsplassen. Dette fører til at møter kan bli utsatt for eksterne forstyrrelse, og det er en risiko for at sensitiv informasjon blir sett av de andre som er utenfor møterommet.

Fra et akustisk perspektiv er det umulig å behandle glassmaterialer. Derfor er det best å begrense glass til en enkelt vegg, eller utelukke dette materialet helt.  Å tenke på hvordan du demper ekko og støy er viktig i disse scenariene.

 

Belysning

Belysning har ofte forrang fremfor akustikk eller lydutstyr når det gjelder romdesign. I mange scenarier begrenser feste av takbelysning mengden plass som kan gis til takhøyttalere og mikrofoner som Shures Microflex® Advance ™ MXA910 Ceiling Array Microphone.

Husk at et godt møterom finner den rette balansen mellom belysning, lyd og video i stedet for å favorisere den ene på bekostning av den andre.

 

Test alltid lydløsningene 

Det er veldig viktig å teste lydløsningene før du implementerer dem i romdesignet ditt. Store organisasjoner bør kontinuerlige teste og kvalitetssjekke. Gjør du dette vil det bidra til å øke sjansene for å bruke effektive lydløsninger på tvers av alle rom når du skalerer opp for en bedrift.

 

Konklusjon

Når du designer et møterom, er det mye å ta hensyn til. Men glem aldri viktigheten av god lyd og akustikk. Andre aspekter ved romdesign er som regel visuelle og disse er det lettere for romdesignere å huske og prioritere. Likevel bør lyd alltid være en viktig prioritering. Det trenger ikke å være dyrt å involvere en akustikkonsulent tidlig i prosessen. Forhåpentligvis vil dette også spare deg mye langsiktig. En akustikkonsulent vil øke sjansen for at møterommet ikke bare er komfortable og enkle å bruke, men også benytter seg av de beste løsningene for god lyd av høy kvalitet i møterommet.

 

Back to top