DERFOR TRENGER DU MER ENN EN ENKEL LYDENHET FOR DINE MØTEROM

 

Et møte uten video er fremdeles et møte; et møte uten lyd derimot, blir kansellert.

 

 

Hele 81% av beslutningstakere innen IT sier at lyd har størst innvirkning når det gjelder å forbedre kvaliteten på virtuelle møter. God lyd er lett å overse, men dårlig lyd blir lagt merke til av alle. Dårlig lyd kan bli utmattende, føre til økt distraksjon og reduserer forståelsen av innholdet i møtet.

Etter hvert som bedriftskommunikasjon har utviklet seg de siste årene, stilles det også høyere krav til teknologien. Teknologien som kreves for å effektivt støtte en vellykket videokonferansen har vanligvis krevd en kombinasjon av lydkomponenter fra flere produsenter: mikrofoner fra merke A, DSP fra merkevare B, forsterkere fra merkevare C, og høyttalere fra merkevare D. Det kan være komplisert og dyrt å sette opp disse til å fungere godt sammen. Dette føre også til at dersom et problem oppstår (enten under installasjonen eller senere i prosessen) hevder hver leverandør at deres del fungerer feilfritt, og at problemet må være andres feil. Som et resultatet av dette blir AV- og IT-ansvarlige fanget i en endeløs feilsøkingskrets der de prøver å hente ut nok relevant informasjon fra hver produsent, i et forsøk på å finne ut hvor problemet faktisk ligger.

I teorien virker det gjerne som at en alt-i-ett lydplanke vil være den ideelle løsningen. Med en mikrofon, ekkokansellering, støyreduksjon, høyttaler og kanskje et innebygget kamera. Tanken med å kun ha et system å administrere er forståelig, og disse typen enheter kan fungere veldig godt i mindre rom. Men å benytte seg av de samme lydkomponentene uavhengig av størrelsen på møterommet, vil bety at lydkomponentene ikke nødvendigvis er ideelle for hvert eneste rom det blir installert i. Brukere av disse kombinerte løsningene rapporterer ofte om betydelige mangler. Hele 96% av brukere sier at de ofte opplever frustrasjon som gjelder disse virtuelle møtene.

Problemet er at med mindre møterommet er lite, vil det mest sannsynlig være behov og elementer som kan være vanskelig å løse med en standardisert løsning. Variasjoner i bordstørrelse og form, romelementer som glassvegger, støy fra omgivelsene og til og med brukerpreferanser kan medføre kompliserende problemstillinger. Disse faktorene behøver en unik konfigurasjon av mikrofoner, lydbehandling og høyttalere som gir god lyd fra hvert sete i det spesifikke rommet. Hva som er riktig for det ene rommet, er ikke nødvendigvis den samme løsningen som er rett for et rom lengre nede i gangen.

Shure sitt økosystem for konferanser gir et skalerbart sett med alternativer som fungerer sammen i både store rom, små rom, rom med dårlig akustikk og rom som har ulike oppsett fra dag til dag. Ettersom alle løsningene er fra Shure, vil det være like pålitelig og lett å jobbe med som et alt-i-ett-apparat, men med flere skalerbare og fleksible løsninger. 

The Audio Ecosystem
for Conferencing

Back to top