Dostępne w języku angielskim.

W miarę jak firmy przechodzą na nowe modele hybrydowe, sukces transformacji miejsca pracy w dużej mierze zależy od skutecznej komunikacji. Poprawa jakości dźwięku jest stosunkowo opłacalnym sposobem na zapewnienie zdalnym uczestnikom większego zaangażowania w spotkania i zwiększenie ich zdolności do wnoszenia wkładu.

IDC uważa, że inwestycje w poprawę jakości dźwięku podczas spotkań hybrydowych mogą przynieść wymierne korzyści biznesowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zmaksymalizować pracę hybrydową dzięki jakości dźwięku? Przeczytaj całe opracowanie IDC Vendor Spotlight tutaj.

Back to top