Ik geloof dat we nog steeds door de oude lens van vóór corona naar werkmodellen kijken." Ontdek meer over de nieuwe hybride werkomgeving en wat we nu al weten.

De pandemie heeft voor een groot aantal organisaties overal ter wereld een nieuw model van hybride en op afstand werken gestimuleerd. Mensen zijn gewend geraakt aan de flexibiliteit en andere voordelen die dit hybride werkmodel gebracht heeft. Anderen geloven dat er evenveel nadelen aan kleven, en sommige medewerkers vinden het moeilijk om zich aan te passen. Hoe ziet die hybride werkomgeving eruit bij verschillende organisaties en welke invloed heeft die op hen?

De sprekers tijdens dit rondetafelgesprek, met Sasha Qadri als gespreksleider, zijn:

  • Andy Caddy, Group CIO, PureGym
  • Georgina Owens, CTO, Liberis
  • Simon White, CDO, VolkerWessels UK
  • Martyn Wallace, CDO, Digital Office, lokale Schotse overheid
  • Chris Merrick, Marketing Director, Shure Incorporated

Hybride werkplekken en kantoren

Gespreksleider Sasha Qadri vroeg de sprekers hoe hun kantoren en werkplekken sinds de coronapandemie functioneren.  

Terwijl ze thuis zat, kreeg Georgina Owens, CTO van Liberis, visioenen van hoe de terugkeer naar kantoor eruit zou zien. "Het moest een enorme samenwerkingsruimte worden die heel interactief en innovatief was," zei ze. Ze zei ook dat ze in werkelijkheid nog steeds nieuwe dingen leren en nog een lange weg te gaan hebben wat de toekomst van het kantoor betreft. Hierbij gaat het zowel om hybride en op afstand werken als om de kantooromgeving. 

Volgens Andy Caddy, Group CIO van PureGym, zit zijn organisatie nog in een overgang. 

"We zijn gedeeltelijk terug." Hij legde uit dat zijn bedrijf "er nog niet helemaal is" als het gaat om uitzoeken hoe de hybride werkomgeving eruit zal zien. "We proberen een vooruitgang van tien jaar binnen anderhalf jaar in de praktijk te brengen," zei hij. Een aandachtspunt voor Andy is dat het moeilijk zal worden om mensen die op kantoor werken en anderen, die van thuis aanschuiven, goed te laten samenwerken. Hij vindt het moeilijker om tijdens teamgesprekken visuele signalen als lichaamstaal op te pikken. Hij stelt dat er in de wereld van de techniek introverte mensen zijn van wie de mening soms niet gehoord wordt. 

"Ik geloof dat we nog steeds door de oude lens van vóór corona naar werkmodellen kijken," aldus Martyn Wallace, CDO van het Schotse Digital Office. 

Naar zijn mening proberen organisaties de nieuwe wereld oude werkwijzen op te dringen. Daar gaf hij een 'ironisch' voorbeeld van. "Er werd me gevraagd om een cursus over het op afstand leiding geven aan teams fysiek bij te wonen," zei hij. Martyn merkte op dat hij al meer dan twintig jaar thuis werkt. Volgens hem moet werk worden beschouwd als iets wat je doet, en niet een plek waar je naartoe gaat.

Hybride werken: wie profiteert ervan?

Sasha omschreef hoe de verwachtingen veranderd zijn voor degenen die op zoek zijn naar werk. Ze vroeg de sprekers hoe het sollicitatieproces sinds corona veranderd is.

Georgina vond ook dat de verwachtingen aanzienlijk veranderd en verschoven zijn. Ze legde uit dat ze hierdoor meer mensen heeft aangenomen. Het grootste deel van het team had zijn leven ingericht rond werken op afstand, en dat bleek duidelijk na de pandemie. "Drie leden van het managementteam halen hun kinderen op van school," zei ze, "terwijl sommigen ze 's ochtends afzetten." Georgina gaf zelfs aan dat sommige medewerkers in de lunchpauze hun hond uitlaten. Ze hebben echter wel een hele dag als de teams samenkomen en fysieke gesprekken voeren, merkte ze op.

De stijl van leiding geven moet veranderen om medewerkers in staat te stellen van hun werkomgeving te profiteren, aldus Martyn. Hij is voorstander van de hybride werkomgeving. De fysieke werkplek typeerde hij als een 'middeleeuwse praktijk'. Hij merkte op dat technici hun licht over het ontwerp en de beste werkwijze moeten laten schijnen. Over het geheel vindt Martyn dat er een fundamentele verandering in de manier van werken moet komen. Hij zei dat leidinggevenden "het personeel moeten helpen om individueel, maar ook inclusief te zijn."

Chris Merrick, Marketing Director van Shure, was een andere mening toegedaan. 

Hij vond ook dat de pandemie weliswaar tot problemen leidde, maar tegelijk ook kansen opleverde. Vóór de pandemie waren sollicitanten bij Shure in Londen of Chicago meestal afkomstig uit het werkgebied. De komst van hybride en afstandswerken "heeft de diversiteit van de sollicitanten geopend." Hij voegde eraan toen dat mensen hierdoor ook meer openstaan voor flexibel werken.

Nuttige techniek voor hybride werken 

Sasha vroeg de sprekers welke vormen van techniek ze zochten om de overgang naar de hybride werkomgeving te bevorderen.

Eerder in het debat noemde Simon White, CDO van VolkerWessels UK, al de techniek en hoe die een meer samenwerkingsgerichte werkomgeving kan faciliteren. "We hebben proefprojecten gedraaid met verschillende leveranciers van techniek," zei hij. Als voorbeeld noemde hij een cocon als vergaderruimte met ingebouwde camera voor conferenties en vergaderingen. Simon voerde aan dat de techniek vooral eenvoudig moet zijn. Hij vindt dat die zo gemakkelijk moet zijn dat je je apparaat aansluit en direct aan het werk kunt. 

Bekijk het volledige rondetafelgesprek hierboven over 'Nieuwe concepten voor hybride werken: wat we tot nu toe weten'

Dit gesprek werd opgenomen bij The Studio en geproduceerd in samenwerking met HotTopics.

Back to top