„Myślę, że wciąż patrzymy na modele biznesowe ze starej perspektywy, czasów sprzed Covid”. Poznaj nowe środowisko pracy hybrydowej i to, czego się nauczyliśmy.

Pandemia doprowadziła do wdrożenia nowego modelu pracy zdalnej i hybrydowej w wielu organizacjach na całym świecie. Ludzie przyzwyczaili się do elastyczności oraz innych korzyści, jakie przynosi ten hybrydowy model pracy. Inni uważają, że ma on tyle samo wad co korzyści, a niektórzy pracownicy mają trudności z przystosowaniem się do tego modelu. Jak te hybrydowe środowiska pracy wyglądają w różnych organizacjach i jak to wpływa na nie teraz?

Sasha Qadri moderuje debatę przy okrągłym stole, a wśród zaproszonych gości znajdują się: 

  • Andy Caddy, Group CIO, PureGym
  • Georgina Owens, CTO, Liberis
  • Simon White, CDO, VolkerWessels UK
  • Martyn Wallace, CDO, Digital Office, Scottish Local Government
  • Chris Merrick, Marketing Director, Shure Incorporated

Hybrydowe biura oraz przestrzenie pracy

Moderatorka Sasha Qadri zapytała zaproszonych gości, jak funkcjonują ich biura i miejsca pracy od czasu pandemii Covid-19. 

Będąc w domu, dyrektorka techniczna Liberis, Georgina Owens, miała wizje tego, jak będzie wyglądał powrót do biura. „To miała być ogromna przestrzeń do współpracy, naprawdę interaktywna i innowacyjna” - powiedziała. W rzeczywistości stwierdziła, że wciąż się uczą i mają przed sobą długą drogę, jeśli chodzi o przyszłość biura. To dotyczy też środowiska pracy hybrydowej, zdalnej i biurowej

Według Andy'ego Caddy'ego, Group CIO w PureGym, jego organizacja wciąż znajduje się na etapie przekształceń.

„Powrót nastąpił tylko częściowo”. Andy Caddy wyjaśnił, że firma „nie jest jeszcze ostatecznie zdecydowana”, jeśli chodzi o ustalenie, jak będzie wyglądać hybrydowe środowisko pracy. „Staramy się osiągnąć dziesięcioletni postęp w praktyce pracy w ciągu 18 miesięcy”, powiedział. Andy Caddy uważa, że problemem może być łatwa i swobodna współpraca między osobami znajdującymi się w biurze a innymi osobami, które będą pracować w domu. Podczas rozmów w grupie zauważył, że trudniej jest mu wychwycić reakcje wizualne, takie jak mowa ciała. Argumentował to tym, że w świecie technicznym są osoby, które są introwertykami lub ich poglądy nie są wysłuchiwane. 

„Myślę, że wciąż patrzymy na modele biznesowe ze starej perspektywy, czasów sprzed Covid”, powiedział CDO Digital Office, Martyn Wallace. 

W jego opinii organizacje starają się „wymuszać” stare praktyki w nowym świecie. Dał tego „ironiczny” przykład. „Zostałem poproszony o osobiste uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zdalnego zarządzania zespołami”. Martyn Wallace zaznaczył, że od ponad 20 lat pracuje z domu. W jego rozumieniu praca powinna być definiowana jako rzecz, którą się robi, a nie miejsce, do którego się idzie.

Praca hybrydowa: kto na tym korzysta?

Sasha Qadri przedstawiła, jak zmieniły się oczekiwania osób, które chcą podjąć nową pracę w nowym miejscu. Zapytała swoich gości, jak zmienił się proces rekrutacji od Covid-19.

Georgina Owens zgodziła się z twierdzeniem, że oczekiwania znacznie się zmieniły. Wyjaśniła, że w wyniku tych zmian zatrudnia więcej osób. Większość zespołu zbudowała swoje życie wokół pracy zdalnej i wyraźnie widać to po pandemii. „Trzy osoby z zespołu zarządzającego odbierają dzieci ze szkół”, powiedziała, a niektórzy z nich dowożą je rano. Georgina Owens zauważyła nawet, że niektórzy pracownicy porę obiadową przeznaczają na spacery z psami. Nie mniej jednak zaznaczyła, że mają oni cały dzień, podczas którego zespół spotyka się i prowadzi osobiste rozmowy.

Zdaniem Martyna Wallace’a styl zarządzania musi się zmienić, aby pracownicy mogli czerpać korzyści z ich środowiska pracy. Jest on zwolennikiem hybrydowego środowiska pracy. Odnosząc się do fizycznego miejsca pracy, zaklasyfikował je jako „praktykę średniowieczną”. Zauważył, że technolodzy muszą myśleć o projektowaniu środowiska pracy oraz o najlepszych praktykach pracy. Co więcej, Martyn Wallace uważa, że konieczna jest fundamentalna zmiana sposobu prowadzenia biznesu. Powiedział, że liderzy muszą: „Pomagać we wspieraniu członków zespołów, aby byli zarówno indywidualistami, jak też osobami dostępnymi dla innych”.

Dyrektor marketingu Shure, Chris Merrick, miał inny pogląd. 

Zgodził się, że choć z powodu pandemii pojawiły się problemy, w tym samym czasie pojawiły się też nowe możliwości. Przed pandemią osoby ubiegające się o pracę w Shure w Londynie lub Chicago znajdowały się w bliskości tych miejsc. Wraz z wprowadzeniem pracy hybrydowej i zdalnej nastąpiło „otwarcie na różnorodność osób”, które składały aplikacje. Zauważa też, że w rezultacie tych zmian ludzie są również bardziej otwarci na elastyczną pracę.

Użyteczne hybrydowe technologie pracy

Sasha Qadri zapytała swoich gości o to, jakich szukają technologii, aby pomóc w przejściu na hybrydowe środowisko pracy.

Wcześniej podczas debaty, Simon White, CDO w VolkerWessels UK, wspomniał o technologii i jak może ona zapewnić bardziej otwarte i dostępne dla wszystkich środowisko pracy. „Współpracowaliśmy z różnymi dostawcami technologii, aby uruchomić programy pilotażowe”, powiedział. Jednym z przykładów, o których wspomniał, była kabina w sali spotkań z wbudowaną kamerą na konferencje i spotkania. Jeśli chodzi o technologię, Simon White przekonywał, że musi być ona prosta w użyciu. Uważa, że powinno być to tak proste, jak podłączenie i natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Obejrzyj to spotkanie, aby zapoznać się z pełną dyskusją na temat „Przeprojektowana praca hybrydowa: czego nauczyliśmy się dotychczas”

To spotkanie zostało zarejestrowane w The Studio i zrealizowane we współpracy z HotTopics.

Back to top