Tijd voor een nieuwe aanpak van lesgeven in de onderwijssector

 

De onderwijssector is hard geraakt door de wereldwijde coronapandemie. Colleges, universiteiten, scholen en opleidingsinstituten hebben hun studenten naar huis gestuurd. De lessen werden gegeven via online modules en virtuele samenwerkingstools. Tijdens de hele lockdown hebben leraren en docenten videoconferentie-oplossingen gebruikt die eerder geschikt waren voor sociale interactie dan om onderwijs te geven.

Hoe moet het verder met een sector die, op afstand of in de collegezaal, kennisoverdracht wil stimuleren nu we in verschillende stadia bezig zijn te bedenken hoe we in een wereld na de lockdown zullen werken?

Laten we eerst even terugkijken naar het begin van de pandemie. Er was sprake van een merkbare pauze in de aankoop van audiovisuele (AV) techniek voor het hoger onderwijs, waarbij lopende projecten veel sneller dan in andere sectoren werden stilgelegd.

Jim Schanz, Vice President of Global Sales, Integrated Systems bij Shure, zegt: “Helaas leidde dit voor velen tot de invoering van een lappendeken van oplossingen die bedoeld waren om op de korte termijn te functioneren, zonder veel oog voor de ervaring van studenten.”

 

Hogere investeringen

Aanbieders van onderwijs en opleidingen investeren nu in techniek die ze helpt om zich aan te passen aan nieuwe richtlijnen voor onderlinge afstand, waarbij kleinere groepen studenten in grote zalen en aula’s verder uit elkaar moeten zitten. In sommige gevallen heeft dit geleid tot het besef dat de huidige scenario’s voor studeren op afstand met streaming-technieken mogelijk niet volstaan om onderwijs van hoge kwaliteit te leveren, zeker met applicaties van het type ‘één op één’.

Voor veel instituten is het nu duidelijk dat ze specifieke hulpmiddelen nodig hebben om onderwijs van dit niveau te leveren: iets wat veel van de huidige AV-configuraties simpelweg niet aankunnen.

Bij Shure verwachten we een sterke toename van het aantal kleine ruimtes, waar docenten of instructeurs kunnen lesgeven aan groepen op afstand in ruimtes die veel beter geschikt zijn voor de overdracht van informatie dan grote, lege collegezalen of aula’s.

Jim Schanz gaat verder: “We verwachten ook dat die ruimtes apparatuur krijgen  op hetzelfde niveau als geavanceerde directiekamers, zowel wat de audio als de visuele installatie betreft.”

Daarbij wordt er vooral voor gezorgd dat iedereen te horen is, dat er vragen gesteld kunnen worden en documenten kunnen worden ingezien en gedeeld, en dat dit alles op naadloze wijze plaatsvindt.

 

Bereid je voor op leren op afstand

Vanwege de snelheid waarmee het onderwijs is overgegaan op leren op afstand, moesten veel instituten zich aanpassen aan een dergelijk scenario, en veel waren daar niet volledig op voorbereid.

Jim Schanz zegt: “Niet alle universiteiten waren volledig voorzien van een goed programma voor leren op afstand, en vaak hebben hun ervaringen benadrukt hoe inadequaat het audiosysteem van die instituten was. Eindgebruikers kregen de kans om tekortkomingen aan te wijzen en te zien waar de apparatuur eenvoudigweg niet voldeed, en veel van hen hebben de behoefte aan een AV-systeem gesignaleerd dat geschikt is als applicatie voor onderwijs van ‘één voor velen’.”

 

Onderlinge afstand in de collegezaal

Onderwijsinstituten zitten momenteel in verschillende fasen, afhankelijk van hun plek op de wereld. Sommige hebben besloten om het eerste semester of het hele jaar op afstand te houden, terwijl andere een hybride model van leren op afstand en onderlinge afstand in de collegezaal hanteren. In beide gevallen zullen op maat gemaakte audio-oplossingen voor collegezalen met voldoende onderlinge afstand op de korte en langere termijn een rol spelen. Zo garanderen array-microfoons met instelbare dekkingspatronen, zoals de Microflex Advance van Shure, niet alleen  dat docenten, ongeacht de ruimte, gemakkelijk verstaan worden, maar zorgen ze ook dat studenten aan lessen kunnen bijdragen zonder fysieke microfoons door te geven.

Deze techniek zorgt er ook voor dat studenten op afstand de vragen en discussies van hun medestudenten en onderwijsgevers in de fysieke ruimte kunnen horen en verstaan. Die heldere weergave van de spraak van docenten en studenten is essentieel voor dit scenario. Maar iedereen weet dat niet alle docenten, instructeurs en leraren een bulderende stem hebben. Daarom adviseren wij Voice Lift-techniek. Voice Lift is handig voor verschillende toepassingen en situaties, vooral als het gesprek interactief is en van meerdere kanten komt, bijvoorbeeld als er behalve de primaire docent vóór in de zaal studenten aanwezig zijn die onderling afstand houden. Zo hoeft er geen microfoon meer te worden doorgegeven om de vragen en discussies van studenten op te vangen, wat garandeert dat elke student kan deelnemen aan het gesprek, of hij nu in de zaal zit of thuis.

 

Absolute helderheid in alle onderwijssituaties

De overgang naar grootschalig leren op afstand was abrupt en onverwacht. Het heeft de enorme waarde van videoconferenties in onderwijssituaties aangetoond, en tegelijk de tekortkomingen van veel AV-oplossingen blootgelegd. Met dat in gedachten is het logisch dat de aandacht in het onderwijs nu gericht wordt op geavanceerdere hardware en geïntegreerde software, ontworpen om constant heldere audio en verstaanbaarheid te leveren in elke onderwijsomgeving.

 

Bekijk de oplossingen voor het hoger onderwijs van Shure voor meer informatie.

Back to top