Uczenie się nowego podejścia do nauczania w sektorze edukacji

 

Sektor edukacji mocno ucierpiał na skutek globalnej pandemii koronawirusa. Szkoły wszelkich szczebli, uniwersytety oraz różne placówki szkoleniowe wysyłały swoich uczniów do domów. Lekcje zaczęły być przeprowadzane za pośrednictwem modułów online i narzędzi do wirtualnej współpracy. Od początku obowiązywania blokady nauczyciele i wykładowcy zaczęli korzystać z rozwiązań wideokonferencyjnych bardziej dostosowanych do interakcji społecznych niż do przekazywania wiedzy.

Obecnie, gdy cały czas obowiązują różne ograniczenia wynikające z COVID-19, zastanawiamy się, jak pracować w takich realiach. Co dalej z sektorem, którego zadaniem jest edukacja, i czy ma być ona realizowana zdalnie, czy też w salach lekcyjnych?

W pierwszej kolejności wróćmy do początku pandemii. Nastąpiła znacząca przerwa w składaniu zamówień na technologie audiowizualne (AV) w szkolnictwie wyższym, a projekty w toku były zamykane znacznie szybciej niż w innych sektorach.

Jim Schanz, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży, w dziale systemów zintegrowanych firmy Shure, powiedział: „Niestety, w wielu sytuacjach skutkowało to wdrożeniem różnych przypadkowych rozwiązań, które mają „po prostu wykonać zadanie” w krótkim okresie, bez większego skupiania się na wrażeniach studentów”.

 

Zwiększenie inwestycji

Podmioty zajmujące się edukacją i szkoleniami inwestują w technologie, które pomagają im dostosować się do nowych wytycznych dotyczących dystansu społecznego. Wymagają one tworzenia mniejszych grup uczniów, którzy są bardziej oddaleni od siebie podczas zajęć w dużych klasach i salach wykładowych. W niektórych przypadkach doprowadziło to do przekonania, że obecne scenariusze przesyłania strumieniowego i nauczania na odległość mogą nie być wystarczające do zapewnienia wysokiej jakości nauczania, zwłaszcza w aplikacjach typu „jeden do wielu”.

Wiele instytucji ma teraz pewność, że potrzebują one dedykowanych narzędzi, aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom nauczania, a którego to wiele obecnych konfiguracji audiowizualnych po prostu nie może zagwarantować.

W firmie Shure przewidujemy, że będą powstawać liczne małe pomieszczenia, w których nauczyciele lub instruktorzy będą mogli komunikować się ze zdalnymi grupami odbiorców. Te pomieszczenia będą znacznie bardziej odpowiednie do przekazywania treści niż duża, pusta sala wykładowa lub audytorium.

Jim Schantz kontynuuje: „Spodziewamy się również, że te przestrzenie będą wyposażone na równi z wysokiej klasy salą konferencyjną, zarówno pod względem konfiguracji rozwiązań dźwiękowych, jak i wizualnych”.

Nacisk zostanie położony na zapewnienie tego, aby w bezproblemowy sposób każdy mógł być dobrze słyszany, można było zadawać pytania oraz przeglądać i udostępniać dokumenty.

 

Przygotowanie do nauczania na odległość

Duża szybkość, z jaką sektor edukacji musiał przestawić się na nauczanie zdalne wiązała się z tym, że wiele instytucji musiało nagle dostosować się do scenariusza nauczania na odległość - a wiele z nich nie było do tego w pełni przygotowanych.

Jim Schanz mówi: „Tak naprawdę nie wszystkie uniwersytety były całkowicie przygotowane na nauczanie na odległość. Wiele z ich doświadczeń jasno pokazało, jak słabo wyposażone były te uczelnie, jeśli chodzi o ich system audio. Użytkownicy końcowi mieli okazję poznać różne niedoskonałości i przekonać się, w jakich obszarach sprzęt po prostu nie spełniał standardów. Wielu z nich stwierdziło, że potrzebny jest dobry system AV, aby odpowiednio nauczać korzystając z aplikacji typu „jeden do wielu”.

 

Dystans społeczny w salach lekcyjnych

Obecnie szkoły znajdują się na różnych etapach przemian, w zależności od tego, w której części świata się znajdują.

W niektórych z nich zdecydowano, że pierwsze półrocze lub cały rok będzie z nauczaniem zdalnym, podczas gdy inni wybrali nauczanie hybrydowe, będące połączeniem nauczania zdalnego z równoczesnym zapewnianiem dystansu społecznego w salach lekcyjnych. W każdym przypadku rozwiązania dźwiękowe przygotowane do użycia w salach lekcyjnych z zapewnieniem dystansu społecznego będą charakterystycznym elementem w najbliższym czasie oraz/lub dłuższej perspektywie. Na przykład mikrofony matrycowe z regulowanymi obszarami przechwytywania dźwięku, takie jak Shure Microflex Advance zarówno zapewniają odpowiednie słyszenie instruktorów, niezależnie od miejsca sali, w którym się znajdują, a także umożliwiają uczniom udział w lekcjach bez konieczności podchodzenia do miejsc z fizycznie zamontowanymi mikrofonami.

Użycie tej technologii zapewnia również to, że zdalni uczniowie mogą słyszeć i rozumieć treści przekazywane przez nauczycieli oraz pytania i dyskusje innych uczniów, którzy znajdują się w sali lekcyjnej. Ta klarowność dźwięku głosu nauczyciela i uczniów jest niezbędna w tym scenariuszu. Ale wszyscy wiemy, że nie wszyscy wykładowcy, instruktorzy czy nauczyciele mają donośne głosy. Dlatego zalecamy korzystanie z technologii lokalnego wzmocnienia głosu. Rozwiązanie lokalnego wzmocnienia głosu (Voice Lift) jest przydatne w wielu zastosowaniach i środowiskach, szczególnie tam, gdzie rozmowa jest interaktywna i wielokierunkowa, na przykład z udziałem uczniów luźno rozlokowanych z zapewnieniem dystansu społecznego, a także głównego instruktora, który znajduje się z przodu sali. To eliminuje potrzebę przekazywania mikrofonu w celu zadawania pytań przez uczniów i prowadzenia dyskusji, jednocześnie zapewniając, że każdy uczeń bierze aktywny udział w rozmowie, niezależnie od tego, czy jest w sali lekcyjnej, czy w swoim domu.

 

Absolutna klarowność w każdym środowisku nauczania

Przejście do zdalnego nauczania na dużą skalę było nagłe i nieoczekiwane. To udowodniło ogromną wartość wideokonferencji w scenariuszu nauczania, pokazując jednocześnie wady wielu rozwiązań AV. Mając to na uwadze, nie jest zaskoczeniem, że uwaga sektora edukacji zwraca się teraz ku bardziej zaawansowanemu sprzętowi i zintegrowanemu oprogramowaniu, zaprojektowanemu w celu zapewnienia spójnej czystości dźwięku i zrozumiałości mowy w każdym środowisku nauczania i uczenia się.

 

Poznaj różne rozwiązania Shure dla placówek edukacyjnych

Back to top