Chmura wspiera pracę zdalną na najwyższym poziomie 

 

Wkroczyliśmy w nową erę sposobów pracy. Wygląda na to, że w dającej się przewidzieć przyszłości praca zdalna i rozproszona stanie się jednym ze sposobów tego, jak i gdzie pracujemy. Może to mieć już charakter trwały.  

W nowej publikacji „7 kroków do poprawy wirtualnych spotkań w nowej erze pracy” wiodącej firmy konsultingowej i badawczej Frost & Sullivan, zostaje przedstawione twierdzenie, że „zdalni uczestnicy nie mogą zostać zdegradowani do obywateli drugiej kategorii – muszą oni słyszeć i być słyszani podczas rozmowy”.  

To stwierdzenie nie jest po prostu wynikiem nagłego przejścia na opcję pracy w domu, które zostało spowodowane przez COVID-19 W istocie, jak zauważa Frost & Sullivan (F&S), jeszcze przed uderzeniem pandemii przewidywano, że rynek usług związanych ze spotkaniami odbywającymi się z zastosowaniem rozwiązań internetowych/wideo z użyciem chmury zanotuje silny 24,6% łączny roczny wzrost liczby licencji użytkowników na całym świecie w latach 2019-2025. 

Jednak obecnie widać wyraźne przyspieszenie tego przejścia do spotkań internetowych/wideo z wykorzystaniem chmury.  

 

Zapewnienie kontaktu między ludźmi 

F&S stwierdza: „Ponieważ wymagania biznesowe i oczekiwania rynku szybko się zmieniają, wiodące organizacje wdrażają nowoczesne usługi konferencyjne w chmurze ze zintegrowanymi funkcjami obsługi dźwięku, obrazu i udostępniania treści. Dzięki nim będą w stanie zapewnić pełne połączenie rozproszonych pracowników i zespołów o bezprecedensowej liczbie.” 

Chociaż chmura oferuje perspektywę łączności z dowolnego miejsca i współpracy w dowolnym momencie, to jednak nie wszystko, aby zapewnić, że wszyscy uczestnicy spotkania będą traktowani jako „równorzędni” W firmie Shure wiemy, że dźwięk jest podstawą każdego spotkania. Ale nie każdy dźwięk. Musi to być dźwięk naturalny, wysokiej jakości, niezawodnie przekazany i obsługiwany. 

Według Jima Schanza, wiceprezesa ds. globalnej sprzedaży systemów zintegrowanych w firmie Shure, "żadne spotkanie nie może funkcjonować efektywnie bez dźwięku o wysokiej jakości, tak więc inwestowanie w skalowalną infrastrukturę może zapewnić firmom dowolnej wielkości większe sukcesy podczas zmagania się ze zmieniającymi się czynnikami rynkowymi." 

Ma to też odzwierciedlenie w dokumencie F&S, w którym pojawia się stwierdzenie: „W przyszłości organizacja opierająca swoje funkcjonowanie na zdalnej współpracy, będzie wymagać sal konferencyjnych wyposażonych w zaawansowane urządzenia AV, które będą uzupełniać nowoczesne i niezawodne usługi konferencyjne w chmurze, w jakie zainwestowały te organizacje. Dostępności rozwiązań, których oczekują profesjonaliści, w celu osiągnięcia sukcesu i niezależnie od tego, gdzie prowadzona jest praca”. 

 

Koncepcja ekosystemu dźwięku 

Oczywiście oznacza to dużo sprzętu audio i konferencyjnego, a także inwestycje w najnowsze platformy współpracy. Firma Shure opowiada się za koncepcją ekosystemu konferencyjnego, aby zapewnić bezproblemowe połączenie wszystkich elementów.  Według Frost & Sullivan taki ekosystem musi być „elastyczny w różnych architekturach systemów dźwiękowych we wszystkich typach pomieszczeń, aby zapewnić użytkownikom doświadczanie ujednoliconych i wysokiej jakości konferencji audiowizualnych, niezależnie od ich lokalizacji”. 

Ten aspekt „niezależnie od lokalizacji” jest niezwykle ważny. To przybliża nas do zagwarantowania potrzeby równego traktowania wszystkich uczestników spotkania, zarówno pracujących w domu, w centrach komunikacji z klientami, czy też w biurze. Ze spójnym dźwiękiem. Technologia, która "po prostu działa". Oferująca platformy pracy w chmurze ze zdalnym dostępem z dowolnego miejsca i w każdym czasie do sal konferencyjnych wyposażonych w rozwiązania sieciowe. 

 

 

Dowiedz się więcej o sposobach współpracy ekosystemu z chmurą, rozwiązaniach technologicznych i usługach w celu zapewnia najlepszego w swojej klasie dźwięku. 

Przeczytaj pełny raport Frost & Sullivan

Back to top