NAUKA HYBRYDOWA: DLACZEGO INWESTOWANIE W TECHNOLOGIĘ DŹWIĘKU POWINNO BYĆ PRIORYTETEM

Obecnie klasy oraz sale wykładowe wyglądają i brzmią nieco inaczej. Wraz z wybuchem pandemii konfiguracje tradycyjnych sal lekcyjnych zostały szybko zmienione, aby umożliwić hybrydowy model uczenia się.

Chociaż na samym początku podczas lekcji były tolerowane różne problemy komunikacyjne, które były spowodowane słabą jakością dźwięku w przypadku osób łączących się z domu, to obecnie nie są już one akceptowane. Wynika to z tego, że hybrydowy model nauczania stał się już powszechnym i będzie też wykorzystywany w przyszłości. 

To właśnie dlatego placówki edukacyjne odkrywają nowe platformy współpracy audio i wideo.

Jakiej więc potrzebujemy technologii, aby zapewnić równość uczenia się? W jaki sposób zapewnić studentom możliwość dzielenia się wiedzą, uczenia się z dowolnego miejsca oraz pełnego uczestnictwa niezależnie od lokalizacji, posiadanego urządzenia i języka?

Obejrzyj nasze wspólne webinarium z Frost & Sullivan i dowiedz się więcej.

Rozdział pierwszy:

Czy w praktyce można osiągnąć równość nauczania w modelu Hybrid/HyFlex, zarówno w przypadku studentów, jak i wykładowców? 

Rozdział drugi: 

Czy słaba jakość dźwięku spowodowała wyzwania w odniesieniu do rosnącego społecznego zapotrzebowania na rzeczywistą integrację

Rozdział trzeci:

Jaką wartość ma niezawodny system dźwiękowy w zapewnieniu zaangażowania wszystkich w sali lekcyjnej oraz uczniów łączących się z domu?

Czy nowa technologia dźwięku powinna być postrzegana jako szybkie rozwiązanie tymczasowe czy inwestycja długoterminowa? 

Rozdział czwarty: 

Nie każdy chce być widziany – jakie wsparcie jest zapewnione dla preferencji użytkowników wideokonferencji

 

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Nasze studia przypadków 

> Dowiedz się więcej

Nasze studia przypadków dotyczące edukacji 

> Dowiedz się więcej

Shure x Zoom | Partnerzy

> Dowiedz się więcej 

DAYMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

W firmie Shure doceniamy wartość, jaką kobiety wnoszą do branży technologicznej.

To seminarium internetowe skupiło liderki IT stanowiąc okazję do nawiązania kontaktu z innymi profesjonalistami z branży.

Naszym celem jest wzmocnienie pozycji kobiet w branży technologicznej poprzez promowanie stosownych wzorców do naśladowania.

#IWD2022 #BreakTheBias

> Więcej o zaangażowaniu Shure

POZNAJ ROZWIĄZANIA SHURE DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Back to top