Jak ekosystem dźwięku może przyspieszyć transformację w szkolnictwie wyższym

 

Wszystko zmienia się w technologii audiowizualnej dla szkolnictwa wyższego. Osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwiązania IT/AV w instytucjach edukacyjnych mają za zadanie przeprowadzenie adaptacji, unowocześnienia, a nawet wymiany istniejących rozwiązań, aby zapewnić wsparcie nowemu, hybrydowemu modelowi nauczania i uczenia się (w domu i w sali lekcyjnej). Co więcej, szybki rozwój zdalnego nauczania wymusił ponowne przemyślenia dotyczące rodzaju możliwości AV, które są potrzebne do zmaksymalizowania inwestycji w oprogramowanie stanowiące platformy wideokonferencyjne (np. Zoom, MS Teams), a które mają podtrzymać zaangażowanie studentów w naukę.

Nie ulega wątpliwości, że dźwięk wysokiej jakości ma pozytywny wpływ na zdalne nauczanie i współpracę. Dlatego też instytucje szkolnictwa wyższego chcą zintegrować te platformy z wykorzystaniem wydajnej technologii sieciowej, która pozwala przechwytywać dźwięk wysokiej jakości.

 

Poszukiwanie bezproblemowych połączeń

Patrząc na obraz nowego modelu uczenia się, liderzy IT zadają kilka fundamentalnych pytań:

  • W jaki sposób możemy pomóc naszym nauczycielom i wykładowcom dalej zapewniać wysoki poziom nauczania zdalnym studentom?
  • W jaki sposób możemy zmniejszyć grupę dostawców, w celu uniknięcia konieczności współpracy z wieloma dostawcami (platform, oprogramowania sprzętu)?
  • Czy istnieje sposób na łatwe i centralne sterowanie wszystkimi, a jednocześnie różnymi elementami rozwiązania AV?

 

Oczywistym rozwiązaniem jest ekosystem dźwięku pochodzący od jednego dostawcy. Przy takim podejściu otrzymujemy mikrofony, głośniki i cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP), które bezproblemowo integrują się z platformami komunikacyjnymi w celu poprawy jakości dźwięku. Ta opcja ma dodatkową korzyść w postaci ekosystemu dźwięku, który łatwo integruje się z podobnymi sobie i zapewnia poprawę dźwięku w salach lekcyjnych lub dźwięku przesyłanego do zdalnych uczestników. Krytyczne znaczenie ma również to, aby nasza infrastruktura dźwięku konferencyjnego była kompatybilna z technologiami komunikacji zintegrowanej innych producentów. Dzięki temu zapewnione jest uzupełnienie już dokonanych inwestycji IT.

 

Zgodne działanie hybrydowego uczenia się i nauczania

Uniwersytety i uczelnie mają zazwyczaj wiele pomieszczeń z licznym sprzętem, które znajdują się w wielu budynkach rozmieszczonych na terenie całego kampusu. Ekosystem dźwięku, który może być centralnie zarządzany przez zdalny zespół AV/IT, pozwala na zapewnienie znacznie krótszego czasu niedostępności sal wykładowych. W jaki sposób? Przez wyeliminowanie kłopotów, jakie sprzęt sprawia nauczycielom i wykładowcom, a także przez umożliwienie zespołowi IT/AV zdalnego monitorowania stanu poszczególnych składników systemu oraz szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów. Bez względu na to, czy wykłady dla studentów są przeprowadzane w fizycznych lokalizacjach, czy też są strumieniowane na żywo do uczestników zdalnych, ważne jest to, by wykładowca mógł szybko wejść do sali i rozpocząć wykład ze świadomością, że jego głos będzie przechwytywany i ulepszany pod kątem zrozumiałości dla studentów znajdujących się w sali oraz zdalnych lokalizacjach.

Ekosystem dźwięku Shure został opracowany, aby spełnić te potrzeby. Tworzy on relację tylko z jednym dostawcą. Liderzy IT szukają takiego rozwiązania, aby bez żadnego wysiłku sprostać jak największej liczbie scenariuszy korzystania z dźwięku konferencyjnego. Oferując kompletny łańcuch sygnału audio, zaczynając od mikrofonu przez procesor DSP, a na głośnikach kończąc, ekosystem dźwięku Shure zapewnia rozwiązanie sieciowe i wysokiej jakości dźwięk dla każdej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy są to sale lekcyjne czy też duże sale wykładowe, model kompletnego ekosystemu oferuje niezrównaną łatwość wdrażania, mniejszą złożoność oraz zdalne zarządzanie. Również technologia systemu AV pozwala na bezproblemową komunikację w przypadku wszystkich tych osób, które oczekują na możliwość integracji z szeregiem rozwiązań partnerów.

 

Klient firmy Shure – Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC) zaadoptował to rozwiązanie. Przekształcił on niektóre z przestrzeni nauczania w studia produkcyjne, w których to dźwięk wysokiej jakości jest udostępniany przy wykorzystaniu matrycowych mikrofonów sufitowych Microflex® Advance™ MXA910 oraz matrycowych mikrofonów liniowych MXA710. Oprogramowanie przetwarzania dźwięku IntelliMix® Room działa w tle i poprawia jakość dźwięku strumieniowanych lub rejestrowanych wykładów. Jest to przyszłość nauczania hybrydowego.

 

Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami na temat podejścia ekosystemu Shure do rozwiązań AV przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego? Odwiedź stronę internetową pod adresem.
Back to top