Przymiotnik „hybrydowa” zaczyna być nadużywany odnośnie do opisu pracy. Obecnie w większości państw i branż standardem jest to, że wielu pracowników nie jest już na stałe przywiązanych do jednego fizycznego miejsca pracy i może wykonywać swoje zadania z różnych miejsc.

Takie podejście odpowiada zarówno pracodawcy, jak też pracownikowi i zapewnia znacznie większą elastyczność w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Równocześnie do głosu dochodzą zalety związane z elastycznością działań, lepszą współpracą i sprawniejszą obsługą klienta, a także swobodą wyboru samego miejsca pracy.

Należy zaznaczyć też, że dane IDC wskazują, że biura zaprojektowane w czasach przed pandemią nie nadają się już do pracy hybrydowej. W rzeczywistości zmienia się główne przeznaczenie wielu biur. Jest to przede wszystkim związane z narzędziami dostępnymi pracownikom i brakiem ich ewolucji w tym samym tempie, co zmieniające się wymagania pracowników i stylu ich pracy.

Jakość dźwięku często nie jest głównym kryterium przy wyborze produktów i rozwiązań do spotkań hybrydowych, jednak badania naukowe pokazują, że jakość dźwięku ma istotny wpływ na produktywność indywidualnych pracowników jak i całych zespołów.

Według najnowszego badania Future of Work firmy IDC, 1 na 3 organizacje zmieniła organizację miejsca pracy w 2022 roku i oczekuje się, że trend ten będzie trwał też w roku 2023 i kolejnych. Główne powody pracy w biurze znacznie zmieniły się w ciągu trzech ostatnich lat, z wyraźnie większym naciskiem na współpracę i szkolenia na miejscu. 38% organizacji wskazuje, że to konieczność zapewnienia łatwiejszej współpracy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konieczność dostosowania biur wraz ze zmniejszeniem kosztów utrzymania oraz zatrzymaniem obecnych pracowników.

 

 

Planowanie nowoczesnej przestrzeni biurowej zostało uznane za najważniejszą inwestycję. Model swobodnego wyboru biurka w pracy wymusza dopasowanie biur do tego trendu i położenia nacisku na narzędzia i pomieszczenia do współpracy. W związku z tym prawie jedna trzecia firm skupia się na inteligentnym zarządzaniu salami konferencyjnymi i dedykowanymi przestrzeniami do współpracy.

Sukces transformacji miejsca pracy zależy od skutecznej komunikacji. Udoskonalone systemy dźwiękowe do spotkań i konferencji mogą pomóc sprostać wyzwaniom, które często są spotykane w salach konferencyjnych i sprawić, że praca w nich będzie przyjemnym i owocnym doświadczeniem dla wszystkich zainteresowanych.

Ten przegląd dostawców firmy IDC pokazuje, w jaki sposób udoskonalone rozwiązania audio do spotkań i konferencji mogą pomóc sprawić, że sale konferencyjne będą lepszym miejscem do współpracy. 

Przeczytaj opracowanie Vendor Spotlight przygotowane przez IDC, aby dowiedzieć się więcej o trendach rynkowych i spostrzeżeniach oraz dlaczego warto rozważyć rozwiązania Shure.

Source: IDC Vendor Spotlight, sponsored by Shure, SOUND ADVICE: MAXIMIZING HYBRID WORK THROUGH AUDIO QUALITY, Doc #EUR150423123, March 2023

Back to top