7 pytań, które należy zadać podczas modernizacji systemów dźwiękowych w salach konferencyjnych 

 

W jaki sposób można zwiększyć wydajność pracowników w obliczu zmieniających się wymagań odnoszących się do miejsca i stylu pracy? Kluczowe znaczenie w tym względzie ma zapewnienie personelowi możliwości łączenia się i współpracy w dowolnym czasie i z każdego miejsca.  Spodziewane rozpowszechnienie pracy rozproszonej jest jednym z głównych czynników, który powinien dać organizacjom asumpt do ponownego przemyślenia charakteru ich sal konferencyjnych. 

 

Poniżej znajdują się pytania, na które należy znaleźć odpowiedzi, aby zapewnić najlepsze dla swoich potrzeb sale konferencyjne oraz sieciowe urządzenie dźwiękowe: 

  1. Jak duże jest pomieszczenie do spotkań? Pomieszczenie należy wyposażyć zgodnie z jego wielkością i wymiarami. Specyficzne przestrzenie i nietypowe przypadki ich użycia wymagają przemyślanego projektu, aby uzyskać najlepsze wyniki. 
  2. Kto jest uczestnikiem spotkania? Wyposażenie powinno odzwierciedlać potrzeby wynikające zarówno z liczby osób znajdujących się pokoju, jak również uczestniczących w spotkaniu zdalnie. 
  3. Czy wszyscy widzą ekrany? Należy zastanowić się, gdzie znajdują się ekrany i prezentacje wizualne, aby uniknąć ryzyka frustracji wśród osób, które muszą „gimnastykować” się, aby wydajnie uczestniczyć w spotkaniu. 
  4. Gdzie będą siedzieć uczestnicy? Sposób rozmieszczenia siedzeń w pomieszczeniu powinien być częścią naszego projektu rozwiązania dźwiękowego, odpowiadając zarówno samej przestrzeni spotkania, jak również sposobom jej wykorzystywania. Nie powinien on zwiększać złożoności lub być kosztem funkcjonalności całego projektu.  
  5. Czy wszyscy słyszą? Kluczowe znaczenie ma zapewnienie właściwej akustyki pomieszczenia. Doskonały dźwięk sprawia, że osoby uczestniczące zdalnie mogą bez żadnego wysiłku słyszeć wszystko i brać czynny udział w spotkaniu odbywającym się w pokoju. To pomoże w pełni zaangażować wszystkie aktywne strony zapewniając sprawne i efektywne sesje. Podczas umieszczania sprzętu sprawdź potencjalne źródła hałasu, takie jak cienkie ściany, ruchliwe korytarze itp. 
  6. Czy każdy może współdziałać - z dowolnego miejsca?  Dostępnych jest wiele narzędzi do współpracy, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną integrację podczas spotkań i ich wysoki poziom produktywności. Rozwiązania odnoszące się do takich aspektów konferencji jak dźwięk, obraz, udostępnianie ekranów, zarządzanie przebiegiem spotkania, jego rejestrowanie, czat oraz inne umożliwiają interaktywne i profesjonalnie przeprowadzenie sesji spotkań.  
  7. Czy łatwo jest zainstalować, używać i zarządzać posiadanym rozwiązaniem audio? Sieciowe urządzenia dźwiękowe zainstalowane w sufitach, stołach i na ścianach oraz umieszczone na blatach muszą wzajemnie współpracować jako całe systemy, począwszy od ich konfiguracji poprzez instalację i użytkowanie, a na zarządzaniu oraz monitorowaniu kończąc. Standaryzacja z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń audio usprawni zarządzanie dźwiękiem w pomieszczeniu i ułatwi współdziałanie systemu z jego użytkownikami. Należy rozważyć obecność rozwiązania zdalnego zarządzania systemem, aby zapewnić personelowi wsparcia możliwość sterowania pracą systemu z dowolnego miejsca. 
     

Dowiedz się więcej o tym, jak (i dlaczego) unowocześniać przestrzenie biurowe przeznaczone do współpracy i mieć pewność, że nadają się one do nowych sposobów pracy.  

Przeczytaj pełny raport Frost & Sullivan

Back to top