83% profesjonalistów podczas pracy zdalnej wykorzystuje rozwiązania technologiczne 

 

Gdzie bylibyśmy obecnie bez technologii dostępnej przez ostatnie sześć miesięcy? Umożliwiła ona bezprecedensowy poziom zdalnej współpracy i pracy z domu. I to nie zmieni się w najbliższym czasie.  

Zgodnie z nową publikacją „7 kroków do poprawy wirtualnych spotkań w nowej erze pracy” wiodącej firmy konsultingowej i badawczej Frost & Sullivan, „Dla wielu specjalistów przejście między pracą z biura a pracą w domu będzie ciągłe i płynne”. 

Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Microsoft, z których wynika, że 71% pracowników i menedżerów pragnie kontynuować pracę z domu przynajmniej w części godzin swojego etatu. W momencie wybuchu pandemii pojawił się pewien pośpiech, aby  tak się stało, w każdy możliwy sposób. Jednak teraz mając świadomość, że praca zdalna i rozproszona ma miejsce i ma pozostać na takim lub innym poziomie, Frost & Sullivan (F&S) stwierdza: „Zdalni uczestnicy nie mogą zostać zdegradowani do obywateli drugiej kategorii – muszą oni słyszeć i być słyszanymi podczas rozmowy”. 

 

Przejście do pracy zdalnej 

W swojej nowej publikacji F&S zagłębia się w obraz pracy z domu i rolę w nim wirtualnej komunikacji. Ujawnia ona kilka interesujących faktów i liczb. Na przykład przed pandemią zaledwie 2% globalnej liczby agentów centrów telefonicznych pracowało w domu. Można sobie tylko wyobrazić, jak ta liczba wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Osiągnęła ona poziom 50%  . A jak będzie to wyglądać po pandemii COVID-19? Przewidywania wskazują, że choć nie utrzyma się to na obecnym szczytowym poziomie, przynajmniej 15% agentów centrów telefonicznych będzie nadal pracować w domu.  

Oprócz agentów centrów telefonicznych, odsetek pracowników biurowych pracujących w domu wzrósł z około 5% przed pandemią do 50% pod koniec ???? roku . F&S twierdzi, że po  COVID-19 liczba ta ma być na poziomie około 25-30% czyli znacznie wyższym niż na początku tego roku.  

Zrozumiałe jest więc to, że będzie miało to wpływ na inwestycje organizacji dotyczące sprzętu potrzebnego jej zespołom do zapewnienia komunikacji i właściwej produktywności. F&S kontynuuje: „Znaczenie sprzętu, takiego jak słuchawki i zestawy słuchawkowe z mikrofonami, stanie się jeszcze bardziej istotne w częstszym niż kiedykolwiek wcześniej sposobie pracy w domu. Dlatego należy to uwzględnić w ogólnym planie konferencji wirtualnych firmy”. 

 

Wysokiej jakości dźwięk konferencyjny – zapewniany bezproblemowo 

Ci, którzy byli zobowiązani zapewnić doskonały dźwięk, muszą być obecnie gotowi sprostać nowemu zadaniu. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmie się pod uwagę to, że średni czas trwania spotkania wynosi teraz od 31 do 60 minut. Jest to wzrost o 10% w ciągu ostatnich 15 lat. Niska jakość dźwięku podczas godzinnego spotkania jest frustrująca i ma znaczący wpływ na produktywność uczestników. Jakie jest rozwiązanie? Zapewnienie w salach konferencyjnych dźwięku wysokiej jakości. Zastosowane rozwiązanie powinno umożliwić odfiltrowanie szumów tła i poprawę wyrazistości dźwięku, zapewnić ograniczenie liczby błędów wynikających ze złego zrozumienia treści oraz zmniejszyć potrzebę powtarzania informacji. Jego obecność powinna też zmniejszyć zmęczenie i frustrację uczestników, umożliwić pełne uczestnictwo zdalnych osób w dyskusjach, a także skrócić czas spotkań, jednocześnie obniżając ogólne koszty. 

Wiele organizacji już podąża tą drogą. 83% profesjonalistów twierdzi, że podczas prowadzenia spotkań i współpracy korzysta z  rozwiązań technologicznych. Jednakże doraźny zakup i korzystanie z ogólnie dostępnych głośników, mikrofonów i innego sprzętu dźwiękowego zazwyczaj zapewnia tylko dostatecznie dobrą” a nie znakomitą jakość dźwięku. 

Frost & Sullivan argumentuje, że aby zoptymalizować jakość dźwięku w pomieszczeniach połączonych z dowolną usługą konferencyjną i osobami pracującymi zdalnie, zainteresowane strony inwestujące w technologie muszą nadać wysoki priorytet certyfikowanym urządzeniom dźwiękowym i zapewnić odpowiedni poziom standaryzacji całego systemu. Takie postępowanie pomoże również usprawnić zarządzanie dźwiękiem w pomieszczeniu i ułatwić adaptację użytkowników. 

 

 

Niezależnie od tego, czy zespoły organizacji nadal pracują z domu, stopniowo wracają do biura, czy też wykonują swoje obowiązki w sposób hybrydowy, więcej o nowych metodach pracy i współpracy można przeczytać tutaj. 

Przeczytaj pełny raport Frost & Sullivan

Back to top