Ciągły wzrost popularności wideokonferencji

 

Wideokonferencje osiągają dojrzałość. Po wystawieniu na próbę podczas pandemii COVID-19 przez miliony ludzi pracujących w domu, wartość wideokonferencji jako narzędzia biznesowego i edukacyjnego znacznie wzrosła. Bez wątpienia wdrożenie technologii wideokonferencyjnych pomogło wielu organizacjom przetrwać ten trudny czas.

Jim Schanz, wiceprezes Shure ds. sprzedaży globalnej w dziale systemów zintegrowanych, nie ma co do tego wątpliwości: „Jeśli jest coś, czego dowiodły ostatnie wydarzenia, to jest tym to, że wideokonferencje są niezwykle ważne w utrzymywaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapewnieniu stałej komunikacji - być może w znacznie większym stopniu niż uważało wiele firm wcześniej”.

To, że coraz więcej organizacji docenia wartość współpracy audiowizualnej (AV), potwierdza ostatnie badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie AVIXA™ (Audiovisual and Integrated Experience Association). W badaniu oceny wpływu z dnia 22 maja 2020 r. AVIXA podała, że 40% dostawców rozwiązań audiowizualnych odnotowało wzrost liczby napływających zapytań.

 

Od zastosowań społecznościowych do profesjonalnych

Początkowo, ze względu na szybkość zmian, w wyniku których ludzie nagle musieli pracować w domach, wideokonferencje były w dużej mierze ułatwione dzięki rozwiązaniom ad hoc, opartym na produktach zazwyczaj wcześniejszej wykorzystywanych do komunikacji osobistej. Na przykład w oparciu o komunikator Zoom. Ale praktycznie każdy z nas miał problemy z jakością dźwięku. Ludzie rozmawiający jeden przez drugiego i różne poziomy głośności między jednymi uczestnikami o cichych głosach a drugimi, którzy mają bardzo donośne głosy, to zaledwie dwa najczęstsze problemy, z którymi mogliśmy się spotykać.

Obecnie, gdy cały czas obowiązują różne ograniczenia wynikające z COVID-19, uważamy, że skłoni to do nowego strategicznego skupienia się na inwestowaniu w bardziej profesjonalne rozwiązania AV. Jest dość oczywiste, że w najbliższej przyszłości wideokonferencje będą odgrywać kluczową rolę, bez względu na to, jak i kiedy ludzie wrócą do pracy oraz bez względu na to, w którym miejscu na świecie się znajdą. Jednak uwzględniając różne kwestie, wymagane będą bardziej niezawodne rozwiązania, które zapewnią znacznie wyższą jakość, zminimalizują różnice wynikające z ich używania w domu lub biurze, a także dadzą pewność, że każdy głos będzie właściwie słyszalny.

 

Wysokiej jakości dźwięk w sali konferencyjnej. Za każdym razem

Mając okazję zobaczyć, jak ludzie pracują zdalnie i jakich narzędzi potrzebują, menedżerowie odpowiedzialni za rozwiązania IT, AV i wideokonferencyjne mają teraz mandat do przygotowania strategii łatwej i bezproblemowej komunikacji, która przetrwa próbę czasu. Oznacza to, że inwestowanie we właściwą technologię taką jak mikrofony matrycowe, umożliwia zdalnym uczestnikom wyraźne słyszenie tego, co mówią zespoły w miejscu pracy. Ze znacznie większą zrozumiałością wszystkich słów.

Wybory technologiczne takie jak ten są niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, gdy wideokonferencje stały się głównym elementem nowoczesnego miejsca pracy. Jeszcze zanim ograniczenia wynikające z COVID-19 wymusiły masowe przejście na pracę zdalną, ankieta przeprowadzona na zlecenie firmy Shure wykazała, że 81% uczestników wirtualnych konferencji uważało, że doskonały dźwięk był kluczowym warunkiem udanych spotkań. Dobitnie to wyraża ważność jakości dźwięku.

Wiele elementów pracujących razem

Jednym z często pomijanych aspektów wideokonferencji jest potrzeba, aby system był intuicyjny i prosty w obsłudze dla uczestników oraz łatwy w zarządzaniu dla techników i administratorów AV/IT. To sprawia, że niezbędna jest bezproblemowa integracja poszczególnych części systemu, a w szczególności odpowiedzialnych za dźwięk, obraz, sterowanie jego działaniem w pomieszczeniu, a także pracę w sieci. Idealne w tym względzie są komponenty, które mają certyfikat potwierdzający, że zgodnie współpracują ze sobą, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wykonywania testów metodą prób i błędów, aby znaleźć ustawienia, które działają najlepiej. Dotyczy to nie tylko sygnałów audio i wideo, ale także różnych komend sterujących, takich jak wyciszanie, regulacja głośności itp. Gdy system multimedialny działa zgodnie z oczekiwaniami jego użytkowników, poziom produktywności i satysfakcji pracowników zostaje zmaksymalizowany. Równocześnie zminimalizowany zostaje też czas rozwiązywania ewentualnych problemów, z którymi muszą mierzyć się technicy i administratorzy. Niezależnie od tego, czy pracują oni na miejscu, zdalnie czy w sposób hybrydowy.

Wideokonferencje nie są nowością. Jednak tym, co jest w nich nowe, jest świadomość, że właściwe konferencyjne rozwiązanie audiowizualne może skutecznie zapewnić rentowność biznesu. Patrząc w przyszłość, technologia wideokonferencji będzie nadal dojrzewać - a doskonały i bezproblemowy dźwięk będzie tego integralną częścią.

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach Ekosystem Shure Audio dla konferencji

Back to top