Jakie urządzenia dźwiękowe pomogą wrócić lub też nie do pracy w biurze?

 

Nie jest niespodzianką, że wykorzystanie wideokonferencji jako rozwiązania umożliwiającego prowadzenie biznesu oraz uczenie się istotnie wzrosło w ostatnim roku. Badania wykazały, że przed pandemią koronawirusa tylko 4% spotkań było przeprowadzanych w całości z wykorzystaniem połączeń wideo, a od pojawienia się pandemii ich liczba wzrosła do 60%. Mimo tego, że postrzeganie wideokonferencji zmieniło się z „warto to mieć” na „trzeba to mieć”, nadal powodem frustracji jest jakość dźwięku podczas takich połączeń.

Jeszcze przed nagłym przejściem do modelu pracy i uczenia się w domu, dźwięk był postrzegany jako ważny składnik konferencji, a jedna z ankiet wykazała, że obecność wysokiej jakości dźwięku jest dla uczestników spotkania czterokrotnie ważniejsza niż przekaz wideo. To pokazało, że w tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza, że badani specjaliści stwierdzili, że cztery z ich pięciu największych frustracji były związane z dźwiękiem.

Szybkość, z jaką ludzie przeszli z fizycznego miejsca pracy (biura) do środowiska zdalnej pracy (domu) przyniosła też kilka dodatkowych wyzwań związanych z dźwiękiem. Wiele osób nie było obeznanych z profesjonalną etykietą konferencji (w odróżnieniu od rozmów wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych). Ludzie mówili do siebie równocześnie, przerywali sobie wypowiedzi, a także występowały istotne różnice w poziomie głośności między uczestnikami o cichym głosie a tymi, którzy mówią bardzo donośnie. Stopniowo ludzie nauczyli się też lepiej wykorzystywać i ulepszać sprzęt, z którego korzystali w domu, aby poprawić jakość dźwięku. Różne gafy, których wielu z nas było świadkami na początku pandemii, stały się humorystycznymi anegdotami.

Powrót do biura – pozostając w domu

Obecnie następuje stopniowy powrót do wcześniejszych miejsc pracy, w zależności od stale zmieniających się scenariuszy różnych ograniczeń. Jednak dość oczywiste jest, że wideokonferencje będą odgrywać coraz bardziej kluczową rolę, niezależnie od tego, w jaki sposób i kiedy ludzie wrócą do swojej pracy i bez względu na to, gdzie na świecie się znajdują.

Niektóre interesujące wyniki badań pokazują, że po doświadczeniu modelu pracy z domu (work-from-home – WFH), wiele osób chce już wrócić do biura. Badanie na ten temat przeprowadzone w 2020 roku przez GENSLER WFH wykazało, że 56% osób chce pracować zdalnie przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, podczas gdy 44% preferuje pracę wyłącznie w swoim biurze.

Poczucie wspólnoty jest jednym z powodów, dla których wiele osób chce wrócić do swojego miejsca pracy w biurze, a 74% ankietowanych twierdzi, że tym, za czym najbardziej tęsknią, jest bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. Wyzwaniem dla osób decyzyjnych w obszarze IT oraz AV jest to, jak najlepiej wdrożyć odpowiednie technologie podczas przechodzenia na hybrydowy model pracy.

Zapewnienie słyszalności każdego głosu

Tym, czego możemy być pewni, jest to, że coraz większego znaczenia nabierze zapotrzebowanie na bardziej niezawodne i wyższej jakości rozwiązania, które minimalizują różnice między konfiguracjami sprzętowymi i programowymi wykorzystywanymi w domach oraz biurach, a które sprawiają, że każdy głos będzie wyraźny i dobrze słyszany.

Sprzęt konferencyjny ze sterowaniem gestami lub z minimalną obsługą dotykową będzie niezbędny do zapewnienia wygodnego i bezpiecznego środowiska współpracy. Będzie to jedna z kilku zmian, które spodziewamy się zobaczyć w miejscach pracy, włączając w to następujące rozwiązania:

  • BYOD (Bring Your Own Device) – Jednym z podstawowych sposobów zminimalizowania obaw i ograniczenia liczby współużytkowanych urządzeń będzie zachęcanie pracowników do przynoszenia i korzystania ze swoich osobistych urządzeń.
  • Mikrofony instalacyjne – Mikrofony sufitowe i naścienne wraz z oprogramowaniem cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) zapewniają bezdotykową obsługę oraz dźwięk o najwyższej jakości.
  • Czujniki zamiast paneli dotykowych – Zalecanym rozwiązaniem będzie stosowanie czujników sterujących oświetleniem zamiast paneli dotykowych, czy też sprawdzanie obecności przy użyciu urządzeń osobistych zamiast urządzeń współdzielonych.
  • Zminimalizowany bezpośredni kontakt – Podczas prac organizacji nad tym, w jaki sposób i kiedy pracownicy mają wrócić do swoich miejsc pracy, niezwykle ważna dla zapewnienia zaufania pracowników będzie znajomość rozwiązań, które minimalizują bezpośredni kontakt osób z urządzeniami.

Poleganie na technologii

W najbliższym czasie jednym ze stałych punktów do rozważań będzie potrzeba korzystania z pracy zdalnych pracowników. Zmieni się też postać oraz funkcja pomieszczeń, które były wcześniej wykorzystywane do spotkań, a istotnymi czynnikami staną się dystans społeczny oraz zapewnienie higieny podczas pracy.

Cały czas kluczowym elementem we wszystkich aspektach dotyczących miejsca pracy będzie poleganie na technologii komunikacyjnej. Dźwięk jest najistotniejszym elementem tych puzzli i będziemy nadal polegać na możliwościach zapewnienia zrozumiałej komunikacji za pomocą technologii wideokonferencyjnej.

Dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak może wyglądać praca w przyszłości? Śledź artykuły Troy’a Jensena i wysłuchaj jego prelekcji na różnych wydarzeniach branżowych, takich jak UC Summit Conference oraz InfoComm.

 

A 30-year Audio/Video industry veteran, Troy has held numerous high-level consulting and management positions focusing on architectural acoustics, system design, and project & business management. He is also certified on several computer modeling and evaluation techniques for AV sound spaces, which is particularly helpful when serving as a guest lecturer in the Yale School of Drama M.F.A. program for Technical Design and Production.

Back to top