DE ERVARING VAN WERKNEMERS IN HYBRIDE WERKSITUATIES VERBETEREN

Frost & Sullivan heeft recentelijk virtuele denktankgesprekken gehouden met leiders van grote bedrijven, belanghebbenden en influencers om hun meningen te toetsen over het dynamische en zich ontwikkelende onderwerp van het engageren van medewerkers in deze tijd van hybride werken. Hier volgen enkele belangrijke onderwerpen uit die gesprekken.

Uit onderzoek van Frost & Sullivan blijkt dat hybride werken een blijvertje is, nu 91% van de organisaties wereldwijd van plan is binnen twee jaar hybride werkregelingen te ondersteunen. Beslissers in de IT hebben echter te maken met verschillende technische en niet-technische problemen bij hun pogingen om de ervaring van medewerkers thuis én op afstand te verbeteren.

Het analyse- en onderzoeksbedrijf heeft twee virtuele denktanks gehouden, een in de VS en de andere in Europa, om leiders in de IT en de branche de kans te geven ideeën uit te wisselen over deze prangende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van hybride werken op cultuur, binding en samenwerking?
  • Wat is de rol van de techniek bij het opbouwen van vertrouwen en gemeenschapszin binnen een verspreid personeelsbestand?
  • Hoe kunnen geïntegreerde audio/video en Unified Communications personeel op afstand en virtuele teams betrokken en gemotiveerd houden?
  • Hoe kan een mensgerichte directie samenwerking en binding zinvoller maken?

DEELNEMERS: 

Virtuele denktank VS:

Klik hier om de belangrijkste punten van het gesprek te downloaden

Virtuele denktank Europa:

Bekijk voor meer informatie de testimonial op video van Robert Arnold, Principal Analyst of Connected Work Research van Frost & Sullivan, over de rol van de techniek voor het versterken van samenwerking, betrokkenheid en bedrijfscultuur. (Alleen beschikbaar in het Engels.)

WHAT ARE THE IMPACTS OF HYBRID WORK ON CULTURE, CONNECTION, AND COLLABORATION?
What is the role of technology in building trust and community among a dispersed workforce?
How can integrated audio/video and unified communications keep your remote workforce and virtual teams engaged and motivated?
How does a people-centric C-suite make collaboration and connection more meaningful?
Back to top