How to Enhance Employee Experiences in Hybrid Work Environments

Firma Frost & Sullivan była ostatnio gospodarzem dyskusji Virtual Think Tank z liderami przedsiębiorstw, interesariuszami i influencerami, której celem było zebranie opinii dotyczących tematu dynamicznego i ewoluującego procesu angażowania pracowników w erze pracy hybrydowej. Poniżej znajdują się kluczowe zagadnienia, jakie poruszono w tych rozważaniach.

Badania firmy Frost & Sullivan wskazują, że praca hybrydowa będzie nadal wykorzystywana, a 91% organizacji na całym świecie planuje wspierać hybrydowe formy pracy przez kolejne dwa lata. Jednak osoby decyzyjne w obszarze IT napotykają szereg technicznych i innego typu wyzwań w swoich wysiłkach na rzecz poprawy doświadczeń osób pracujących w domu i zdalnie.

Firma zajmująca się badaniami analitycznymi zorganizowała dwa wirtualne think tanki, z których jeden znajdował się w Stanach Zjednoczonych, a drugi w Europie, aby dać liderom IT oraz biznesu możliwość wymiany pomysłów dotyczących takich istotnych zagadnień:

  • Jaki wpływ ma praca hybrydowa na kulturę, powiązania i współpracę?
  • Jaka jest rola technologii w budowaniu zaufania i wspólnoty pomiędzy pracownikami działającymi w rozproszeniu?
  • W jaki sposób komunikacja zintegrowana oraz powiązane z nią rozwiązania audio/wideo mogą utrzymać zaangażowanie i motywację pracowników zdalnych oraz zespołów wirtualnych?
  • W jaki sposób działania kierownictwa zorientowane na ludzi spowodują, że współpraca i związki między pracownikami będą bardziej wyraźne?


UCZESTNICY: 

Wirtualny think tank w USA:

  • Roby Myles - Kierownik ds. zakupów - ABM Industries
  • Chris LaPata - Starszy menedżer ds. strategii miejsca pracy - Charter Communications
  • Kathy Neder - Regionalny dyrektor HR - Nexstar Media Group
  • Marie-Pierre Bélanger - Zarządzanie produktem w chmurze i usługach cyfrowych - Schneider Electric
  • Dyrektor ds. Partnerstw Technologicznych - Shure

Kliknij tutaj, aby pobrać najważniejsze zagadnienia z dyskusji

Wirtualny think tank w Europie:

Dowiedz się więcej oglądając relację wideo Roberta Arnolda, głównego analityka ds. badań nad pracą połączoną w firmie Frost & Sullivan, na temat roli technologii we wzmacnianiu współpracy, zaangażowania i kultury firmy. (Dostępne tylko w języku angielskim).

WHAT ARE THE IMPACTS OF HYBRID WORK ON CULTURE, CONNECTION, AND COLLABORATION?
What is the role of technology in building trust and community among a dispersed workforce?
How can integrated audio/video and unified communications keep your remote workforce and virtual teams engaged and motivated?
How does a people-centric C-suite make collaboration and connection more meaningful?
Back to top