Wysokiej jakości dźwięk zmienia podejście do zdalnego nauczania

 

Obecnie studenci uczestniczą w wykładach prowadzonych online. Profesorowie prowadzą zajęcia ze zdalnych lokalizacji. Miejsce ma nauka hybrydowa ze studentami w domach i w salach wykładowych. Można powiedzieć, że 2020 rok był świadkiem ogromnych perturbacji w sposobie zapewnienia nauczania, z jakimi zderzył się sektor szkolnictwa wyższego.

 Tym, co się nie zmieniło, jest nadrzędne dążenie do akademickiej doskonałości. Rektorzy i dziekani wydziałów szybko wprowadzili wykłady prowadzone online. Niektóre z najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie oznajmiły, że wszystkie wykłady będą odbywać się zdalnie.

Zdalne nauczanie, które zostało wprowadzone doraźnie, trwa nadal. Jednak szybko okazało się, że niedostatki w jakości dźwięku mają negatywny wpływ na skuteczność uczenia się. W przypadku tych instytucji akademickich, które starają się być atrakcyjnymi dla nowych studentów, oferta zdalnego nauczania i prowadzenia wykładów jest postrzegana jako niezwykle ważna, wręcz niezbędna, ale tylko wtedy, jeśli zapewnia ona wszystkim równe szanse i jest korzystna edukacyjnie.

 

Tworzenie społeczności

 

Wiemy, że doświadczenie uczenia się w grupie, które jest typowe dla sal lekcyjnych, dla wielu studentów jest ważnym aspektem edukacji. Bezpośrednia interakcja między studentami pomaga doskonalić umiejętności dyskutowania i budować poczucie wspólnoty. Gdy większość procesu nauki przeniosła się do Internetu, wyzwaniem stało się zachowanie tego etosu zachowań społecznych.

Matt Russell z firmy Richard Dean Associates, która jest wieloletnim przedstawicielem Shure wyjaśnia: „Można śmiało powiedzieć, że na początkowym i dość gwałtownym etapie przejścia na zdalne nauczanie, jakość dźwięku nie była najważniejszym kryterium. Ale obecnie już jest”.

 

„Studenci uczestniczący w zajęciach z domu muszą być w stanie wyłapać każdy niuans wykładu, niezależnie od tego, czy jest on prowadzony z sali wykładowej, z biura profesora dla studentów będących w domu, czy też w miejscu, gdzie obecni na wykładzie studenci zachowują dystans społeczny. Wszyscy muszą być częścią prowadzonych rozmów i stanowić jednolitą społeczność”.

 

„Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami z sektora szkolnictwa wyższego, aby było to możliwe. W jaki sposób? Z możliwością dobrego słyszenia innych i bycia dobrze słyszanym”.

W tego typu zastosowaniach bardzo popularnym wyborem są mikrofony matrycowe Shure Microflex® Advance™ Array Microphones (MXA). Oferując studentom i nauczycielom znakomicie precyzyjny dźwięk, mikrofony MXA zapewniają efektywne przechwytywanie dźwięku z każdego miejsca w sali lekcyjnej, wykładowej czy audytorium, a wszystko to w sposób automatyczny, bez ingerencji i sterowania przez użytkowników. W ten sposób odbierany jest wyraźny głos wszystkich osób znajdujących się pomieszczeniu.

Obydwa modele: matrycowy mikrofon sufitowy MXA910 oraz matrycowy mikrofon liniowy MXA710 korzystają z technologii Steerable Coverage™, z dostępnymi domyślnymi szablonami ustawień do szybkiego ich wdrożenia. Listki przechwytywania dźwięku przez mikrofon mogą być skierowane w celu przechwytywania głosów nauczycieli i studentów z całego pomieszczenia. Obydwa mikrofony wykorzystują technologię cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) IntelliMix®, która pozwala usunąć echo oraz niepożądane dźwięki, a tym samym radykalnie poprawić jakość dźwięku głosu mówców. Te mikrofony są częścią Ekosystemu Dźwięku Shure. który zapewnia kompletny łańcuch sygnału audio, zaczynając od mikrofonu, przez DSP, a na głośnikach kończąc. Ekosystem Dźwięku Shure charakteryzuje się niezrównaną łatwością wdrożenia, mniejszą złożonością i możliwością zdalnego zarządzania jego pracą.

 

4 rzeczy, które pomogą ulepszyć dźwięk podczas nauki

 

Według Billa Kinga, wiceprezesa w firmie Richard Dean Associates, uniwersytety i uczelnie poznały już wartość nieskazitelnego dźwięku w zapewnieniu najwyższej jakości doświadczeń edukacyjnych.

Jednakże nie jest to aż tak proste rozwiązanie, by po zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych wszystko było zgodne z założeniami i przewidywaniami. Bill King wyjaśnia, że do rozważenia jest kilka ważnych aspektów dotyczących dźwięku, które będą miały istotny wpływ zarówno w odniesieniu do jego jakości, jak też wyboru danego rozwiązania:

  • Akustyka – Przechwytywanie mowy na odległość jest zawsze wyzwaniem, ale staje się ono jeszcze bardziej skomplikowane w przypadku pomieszczeń o złej akustyce. Na szczęście większość sal lekcyjnych, a zwłaszcza sal wykładowych została zaprojektowana pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu zrozumiałości głosu. Dzięki temu takie mikrofony jak MXA710 lub MXA910 doskonale nadają się do użycia w takich pomieszczeniach.
  • Rozmieszczenie – Wszystkie sale lekcyjne zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić widoczność nauczyciela ze wszystkich miejsc siedzących – to dość oczywiste. Jednakże sprzęt audiowizualny nie zawsze był uwzględniany podczas prac projektowych. Shure wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i oferuje produkty o różnej budowie i z różnymi opcjami ich montażu w celu zapewnienia bogatej palety rozwiązań w odniesieniu do ich rozmieszczenia. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku, gdy studenci muszą zachowywać dystans społeczny.
  • Pojemność pomieszczenia – Istnieją pewne ograniczenia określające, co można uzyskać korzystając z obecnej technologii w przypadku przechwytywania zrozumiałej mowy na odległość. Użycie wielu mikrofonów matrycowych korzystających z najlepszej w swojej klasie technologii DSP IntelliMix pozwala zapewnić aktywację najlepszego mikrofonu i listka przechwytywania dźwięku w przypadku każdego mówcy. W ten sposób można obsługiwać przestrzenie edukacyjne o każdej wielkości, od klas lekcyjnych po sale wykładowe i audytoria.
  • Klarowność – Chociaż nikt nie oczekuje rejestrowania kwartetu smyczkowego z odległości 15 lub więcej metrów, możemy zapewnić wyraźnie zrozumiały głos z odległości, która pozwala na skuteczne prowadzenie konwersacji grupowych w dużych przestrzeniach przy wykorzystaniu rozwiązań konferencyjnych. Jest to bardzo ważne w przypadku obecności zdalnych studentów, a koszt takiego rozwiązania mieści się w budżecie każdej uczelni.

 

Te aspekty kształtują rozmowy, które Bill King oraz Matt Russell prowadzą z osobami odpowiedzialnymi za rozwiązania AV na wyższych uczelniach w Ameryce. Matt Russell dodaje: „Zaczynając od dużych audytoriów i sal wykładowych po małe kampusy z wieloma pomieszczeniami – sprawiamy, że ta technologia świetnie działa. Kluczem jest skupienie się na zapewnieniu kompletnego doświadczania dźwięku. Zagwarantowaniu uzyskania bezproblemowego połączenia się studentów między sobą i z ich klasami za pomocą nieskazitelnego dźwięku – z każdego miejsca.

 

Dowiedz się więcej

 

Jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań dźwiękowych firmy Shure dla szkół wyższych? Dowiedz się więcej o produktach Shure Ecosystem pod tym linkiem.
Back to top