Zdalne spotkania w jednostkach samorządowych

 

Pandemia COVID-19 przyniosła organizacjom samorządowym nowe trudne wyzwania w zakresie zapewnienia właściwego i nieprzerwanego funkcjonowania swoich społeczności. Kluczowe usługi publiczne zostały utrzymane, nawet w sytuacji, gdy podczas tego kryzysu wielu pracowników pracuje w swoich domach.

W niektórych przypadkach działalność samorządów lokalnych jest możliwa dzięki rozwiązaniom głosowym i wideo do zdalnej współpracy. Posiedzenia rad i komitetów są niezbędne dla zapewnienia demokratycznego procesu funkcjonowania samorządu lokalnego, dlatego też wydano różne wytyczne, zasady i nowe procedury dotyczące prowadzenia spotkań w sposób zdalny. W kwietniu 2020 r. władze lokalne w Anglii otrzymały nowe uprawnienia do przeprowadzania publicznych spotkań wirtualnie z wykorzystaniem technologii głosowych i wideokonferencyjnych, a podobne przepisy są też wdrażane na całym świecie.

Jakie więc kolejne wyzwania stoją przed jednostkami samorządowymi? Mając na uwadze to, że personel przyzwyczaił się już do pracy w nowy sposób, czy istnieje możliwość utrzymania poziomu pracy w domu, podczas wznawiania normalnej pracy?

W firmie Shure wierzymy, że praca zdalna prawdopodobnie pozostanie cechą nowoczesnego miejsca pracy w najbliższej przyszłości. Jednak wymagać to będzie ostrożnego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem trzech kluczowymi aspektów:

  • Bezpieczeństwo: Bezpieczne połączenia są kluczowe. Organizacje samorządowe muszą mieć pewność, że ich sieć ma wdrożone odpowiednie zabezpieczenia i korzystają z szyfrowanych rozwiązań audio.
  • Wymogi prawne: Obowiązuje szereg wymogów prawnych i konstytucyjnych, które muszą być spełnione przez wszystkie posiedzenia. Dotyczą one zarówno porządku dziennego i czasu wystąpień, równego lub proporcjonalnego udziału partii w dyskusji czy też protokołowania wyników głosowania. Uczestnicy i administratorzy pracujący zdalnie w wielu lokalizacjach muszą mieć pewność, że ich spotkania są zgodne z obowiązującym prawem.
  • Jakość dźwięku: Czy jakość dźwięku pozwala na naturalną zdalną komunikację, podobną do tej, jak w przypadku przebywania w tym samym pomieszczeniu? Szybka adaptacja oprogramowania konferencyjnego, takiego jak Zoom oraz Teams, które wcześniej nie było używane do nieformalnych rozmów z rodziną i przyjaciółmi, miało ogromną wartość podczas blokady. Pojawiające się pewne ograniczenia zazwyczaj nie były związane z samym oprogramowaniem. Te rozwiązania traciły na funkcjonalności z powodu nieodpowiedniej jakości dźwięku wynikającej z używania tanich słuchawek dousznych oraz mikrofonów i głośników wbudowanych w laptopy używane w domowych biurach. Zapewnienie bardziej efektywnej zdalnej pracy w przyszłości będzie wymagać zajęcia się tymi ograniczeniami.

 

Zdalna współpraca w organizacjach samorządowych

Profesjonalne rozwiązania do prowadzenia konferencji głosowych i multimedialnych zapewniają organizacjom samorządowym nowe możliwości. Oprócz zaoferowania szybkiego wsparcia w zakresie dalszej zdalnej współpracy, stanowią one też bazę dla nowych stylów pracy. Na przykład rozwiązania programowe Shure obsługują unikatowe formy przepływu pracy i spełniają wymagania władz lokalnych, a także zapewniają niezbędne narzędzia do tworzenia i obsługi agend spotkań, zarządzania delegatami oraz ich uprawnieniami do głosowania. A to nie wszystko.

Szybkość, z jaką ludzie nagle przenieśli się z pracą do domu, dała niewiele czasu na poznanie niuansów zdalnej współpracy. Wszyscy znamy grupowe połączenia multimedialne, zarówno służbowe, jak i towarzyskie, w których jedna osoba zaczyna rozmawiać przez drugą myśląc, że tamta już skończyła swoją wypowiedź. We właściwym rozwiązaniu konferencyjnym użycie odpowiednich elementów nadzorowania spotkania pozwala zapewnić jego płynny przebieg, z uwzględnieniem ograniczeń czasu wypowiedzi, zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i grup, przestrzeganiem wszystkich wytycznych prawnych, a w konsekwencji do zakończenia spotkania z sukcesem.

Praca zdalna wydaje się być już stałym elementem rzeczywistości. Samorząd ma szansę zmienić swój sposób pracy, wzajemnej współpracy i spotkań z zapewnieniem uzyskiwania dobrych i oczekiwanych rezultatów. Korzyści są już dostrzegane przez wiele organów rządowych, a przejawia się to m.in. utrzymaniem ciągłości pracy, elastycznością, lepszą logistyką oraz oszczędnością kosztów i nakładu pracy.

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dźwiękowych Shure przeznaczonych do współpracy w organach samorządowych.

 

Back to top